Reglement Young Graphic Designers Awards 

De Young Graphic Designers Awards, ondersteund door de Rotary Clubs Brussel Coudenberg, Bruxelles-Europe en Bruxelles-Sud, organiseren een jaarlijkse wedstrijd die tot doel heeft zowel adolescenten als burgers bewust te maken van de uitdagingen van de huidige wereld en die van morgen ; het wil bijdragen aan de menselijke ontwikkeling van elke deelnemer.

Als middel heeft het bestuur van Young Graphic Designers gekozen voor een affichewedstrijd gericht op het creëren van een “grafische boodschap die positief en verantwoordelijk gedrag stimuleert”.

De tentoonstelling en/of publicatie van de werken van de winnaars zal leiden tot de verspreiding van de boodschap van het thema van de wedstrijd; zij zullen bijdragen tot de persoonlijke bekendheid van de laureaten.

De jaarlijkse wedstrijden dragen bij tot de realisatie van de wens van Rotary om mensen te ondersteunen die door hun constructieve acties en ideeën respect voor anderen en menselijke vooruitgang bevorderen.

1. Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor de artistieke afdelingen van Frans- en Nederlandstalige instellingen voor secundair onderwijs en voor de academies van het Brusselse Gewest. Het maximum aantal leerlingen per instelling is 25. 

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

De verantwoordelijke lesgever van elke klas schrijft de deelnemende leerlingen in op een formulier per klas. Daarbij worden vermeld de naam, voornaam en e-mailadres van de deelnemers. Dat formulier dient on-line ingevuld op de website van de Young Graphic Designers Awards (YGDA): https://younggraphicdesigners.be ten laatste op 15 januari. 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen enkel gebruikt worden in het kader van de YGDA-wedstrijden.

De organisatie van de YGDA ontvangt en valideert al de formulieren met vermelding van ontvangst.

2. Presentatie van het werk

De YGDA bestrijken het gebied van de grafische kunsten.

De wijze van uitdrukken wordt overgelaten aan het initiatief van de deelnemers. Traditionele affiches zoals schilderijen, gravures, tekeningen, gemengde disciplines, foto’s, collages, enz. worden aanvaard en dienen op de site te worden geüpload in PDF  A3 staand formaat, 300dpi, in kleurcode CMYK.

3. Wedstrijdthema

Het thema van de wedstrijd wordt bepaald door het bestuur van de YGDA.

De informatie aan de leerlingen over het thema van de wedstrijd en de modaliteiten ervan wordt verzorgd door de leerkrachten.

Als er in het werk tekst wordt gebruikt, dient die tweetalig (FR-NL) of tenminste begrijpelijk te zijn voor beide taalgroepen.

4. Plagiaat en auteursrecht

De verantwoordelijke docent wijst de deelnemers erop dat plagiaat een misdrijf is in de zin van de wet op het intellectuele eigendom. Hij/Zij ziet erop toe dat deze regel wordt nageleefd. De deelnemer aan de wedstrijd kan in geval van plagiaat worden vervolgd. Diens werk zal onmiddellijk worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Plagiaat: het werk van een ander persoon gebruiken en presenteren als eigen werk, zelfs als deze persoon zijn toestemming heeft gegeven, zoals gedefinieerd aan de Universiteit van Québec , UQAM in haar reglement over plagiaat.

Elke deelnemer aan de wedstrijd draagt ​​spontaan en onherroepelijk, gratis en zonder vergoeding, de rechten op zijn werk over aan de YGDA, zodat de organisatie vrij is er gebruik van te maken zoals zij wenst, met name gedurende tentoonstellingen of voor eventuele publicaties.

5. Inleveren van het werk

Na bevestiging van deelname en van de wedstrijdvoorwaarden, zal een specifieke Google Drive link worden toegestuurd aan elke leraar. Deze link zal de leraars toelaten om de werken van elke deelnemer van hun klas te verzamelen en te downloaden (in PDF-formaat, staand formaat A3 met een definitie van 300dpi in de kleurcode CMYK). De verantwoordelijke leraar zal verantwoordelijk zijn voor het toesturen van de beelden via de Google Drive.

De limietdatum voor het toesturen is vermeld op het inschrijvingsformulier.

De werken moeten in hun documentnaam vermelden: de naam van de school, de klas, de naam en voornaam van de auteur in de vorm van Naam van de school. Klas. Naam. Voornaam. Bij gebrek hieraan zal het affiche-ontwerp geweerd worden uit de debatten van de jury. 

De YGDA-organisatie meldt ontvangst van alle beelden en drukt het geheel af van al de beelden die meedingen.

6. Samenstelling van de jury

De jury zal voorgezeten worden door een gerenommeerd kunstenaar of grafisch ontwerper; hij zal worden bijgestaan ​​door partners en professionals op het gebied van grafische kunsten, alsook door een of meer voormalige winnaars en door vertegenwoordigers van de Rotary.

De samenstelling van de jury zal worden meegedeeld aan de instellingen vóór de indiening van de werken.

De beslissing van de jury is onherroepelijk en vertrouwelijk; er kan geen beroep tegen worden ingesteld.

Bepalend zijn: de persoonlijke inbreng van de kandidaat; de originaliteit van het werk ongeacht de drager of uitdrukkingswijze; de leesbaarheid van het bericht; de communicatieve impact en de artistieke gevoeligheid van het werk.

7. Prijsuitreiking

De Young Graphic Designers Awards worden bekend gemaakt tijdens een academische zitting die in mei op een openbare plaats in Brussel wordt gehouden.

Bij de bekendmaking van de resultaten verbinden de winnaars zich ertoe om kort het proces toe te lichten dat tot hun werk heeft geleid.

De opening van de tentoonstelling van werken vindt plaats na de bekendmaking van de resultaten. De tentoonstelling van de werken van de winnaars duurt een maand.

De bedragen van de prijzen toegekend aan de leerlingen zijn als volgt verdeeld: € 200 voor het beste werk van elke ingeschreven instelling. De Young Graphic Designers Awards wordt toegekend aan de beste van deze winnaars en bedraagt € 300 extra.

De verantwoordelijke leerkrachten van de deelnemende instellingen ontvangen een bedrag van € 125 – of een gelijkwaardige waardebon – voor de aankoop van didactisch materiaal.

Het bestuur van YGDA draagt de kosten voor publieksinformatie en uitnodigingen, de verzekeringskosten voor de duur van de presentatie van de werken, de organisatie en de kosten verbonden aan de vernissage. 

8. Contacten en e-mail

De voertalen van de wedstrijd zijn Frans en Nederlands.

De contactpersonen zijn:

– Michel STRICKLESSE (Franstalig onderwijs) – tel.: 02.345.61.99

e-mail: ygdabrussels@gmail.com

– Bart HENNY (Nederlandstalig onderwijs) – tel.: 0476.08.00.51

e-mail: ygdabrussels@gmail.com