21.179_YGD-2022-Q

(On) verdraagzaamheid en ik.

Young Graphic Designers is een ontwerp wedstrijd voor de creatieve schooljeugd van het Brusselse middelbaar onderwijs. (voorheen affiche-wedstrijd)
Deze wedstrijd gaat ieder jaar over een ander maatschappelijk thema.

De manier van uitdrukken wordt aan het initiatief van de deelnemer overgelaten. Jongeren kunnen vrij hun medium kiezen: illustratief, fotografie, etc.

Sinds 2008 stellen de Brusselse Rotary Clubs deze moeilijke oefening voor aan tieners. Zij worden uitgedaagd om leeftijdgenoten een boodschap over te brengen, in een taal die hen eigen is; en die uitdrukking geeft aan de kernwaarden van Rotary : vriendschap, solidariteit en respect.

Nieuws

Houd rekening met de volgende planning: 

• Oplevering van de affiches van 27 tot en met 31 maart 2023
• Juryvergadering: 1e week van april 2023
• Prijsuitreiking: 31 mei

Winnaar 2022

Julia Pinto Gomes lauréate