Vorige
edities

Geïnspireerd door de gedachte van Montaigne dat “opvoeden niet de ketel vullen is, maar het vuur eronder aansteken”, willen de organiserende Rotary Clubs jongeren de middelen geven om hun leven zelfstandig, met vertrouwen en verantwoordelijkheid in te richten.

Daarom is het organiseren van wedstrijden op scholen om artistieke wedijver aan te sporen, het is om jongeren een voorproefje te geven van cultuur en kunst, het is om ze zelfvertrouwen te geven om hen acteurs van hun leven te maken.

(In)tolérance et moi ? – 2022 – (On) verdraagzaamheid en ik ?
La liberté et moi ? – 2021 – De vrijheid en ik ?
Mon climat ?! 2020 – Mijn Klimaat ?!
Le plastic et mon futur – 2019 – Plastic en mijn toekomst
L’Europe et moi – 2018 – Europa en ik
Surf Safe – 2017 – Surf Safe
Bruxelles, ville verte et ouverte – 2016 – Brussel, groen en open stad
Vivre ensemble à Bruxelles – 2015 – Samen leven in Brussel
Tags in the city – 2014 – Tags in the city
Biodiversité en ville – 2013 – Biodiversiteit in de stad
Bruxelles ville propre – 2012 – Brussel nette stad
Jouer en ville – 2011 – Spelen in de stad
Le respect des espaces verts – 2010
Respectons-nous – 2009
Le décrochage scolaire – 2008

De organiserende Rotary Clubs streven ernaar dat deze jaarlijkse uitdagingen voor iedere deelnemer een kans zijn

“…om een ​​betekenisvol leven op te bouwen in een krankzinnige wereld,…, door elegantie en moed te tonen, met de kaarten die we in handen hebben…”

(Een beloofd land, Barack OBAMA, red. Fayard 2020.)

Winnaars vorige edities