Surf Safe

Young Graphic Designers is een ontwerp wedstrijd voor de creatieve schooljeugd van het Brusselse middelbaar onderwijs. (voorheen affiche-wedstrijd)
Deze wedstrijd gaat ieder jaar over een ander maatschappelijk thema.
Dit jaar 2017 is dat: SURF SAFE

De manier van uitdrukken wordt aan het initiatief van de deelnemer overgelaten. Jongeren kunnen vrij hun medium kiezen: illustratief, fotografie, maar ook video en andere digitale communicatievormen kunnen worden gebruikt.
Reeds 10 jaar stellen de Brusselse Rotary Clubs deze moeilijke oefening voor aan tieners. Zij worden uitgedaagd om leeftijdgenoten een boodschap over te brengen, in een taal die hen eigen is; en die uitdrukking geeft aan de kernwaarden van Rotary : vriendschap, solidariteit en respect.